Telefoon: 06 4059 6634
dinsdag t/m vrijdag | 10:00 - 16:00 uur

Rol rijksoverheid

De overheid ambieert een 100 procent circulaire economie

Circulair doel van de overheid

"Nederlandse overheid gaat voor duurzaam"

In 2050 is de Nederlandse economie 100 procent circulair, althans dat is het streven van de rijksoverheid. Over tien jaar zullen we volgens experts al de helft minder primaire grondstoffen nodig hebben dan nu. Ook de verwerking van huishoudafval wordt flink aangepakt. In 2030 moet 65 procent van het huishoudafval worden gerecycled. Een gewaagde ambitie en tegelijkertijd een mooie uitdaging waar wij graag aan bijdragen.

Niet alleen de Nederlandse overheid gaat voor duurzaam. Ook op Europees niveau is er een actieplan gaande dat zal zorgen voor minder plastic, meer recycling, financiële steun voor circulaire initiatieven en een betere monitoring van de voortgang hiervan. Wij als Vinyl-Guitar-Picks-team passen perfect in dit plaatje en hopen uiteindelijk 100 procent circulair te worden.

Animatie video Nederland circulair in 2050

Circulair doel van de overheid

Green deals overheid

Green deals

"Afspraken tussen de overheid en (maatschappelijke)bedrijven"

Als de overheid deze doelen wil behalen zijn ze genoodzaakt hulp te vragen aan het bedrijfsleven. Uiteraard doen ze dat ook op alle mogelijke manieren. Een manier is de zogenoemde ‘green deal’. Dit zijn afspraken tussen de overheid en (maatschappelijke)bedrijven. Bijna alle gemaakte green deals hebben betrekking tot een circulaire economie. De overheid helpt niet alleen met het meedenken en opzetten van bedrijven, maar ook met opschaling, pilotprojecten, samenwerkingsverbanden en financiering.

Reden waarom de overheid hierin investeert: Hoe meer circulaire producten er komen, hoe meer burgers circulair consumeren. Aanbod voor vraag, zeker nu er nog weinig is. Tevens doelt de overheid met het verschaffen van subsidies op een lagere consumentenprijs zodat meer mensen gaan kopen.

Lees meer over de rol van het onderwijs

Aanbevelingen

"Wij wachten niet af, maar doen het al"

Het Planbureau van de Leefomgeving bracht afgelopen jaar een rapport uit (PBL, 2019) met heldere aanbevelingen voor de overheid. Zo zou naast recycling meer gekeken moeten worden naar hergebruik, samenwerking tussen partijen, draagvlakvergroting door circulair combineren en een verschuiving van de belasting. Als bedrijf stellen wij ons open voor een nauwe samenwerking met overheidsinstanties, bedrijven en andere belanghebbenden.

Echter wachten wij niet af, maar nemen graag zelf initiatief. Zo tellen we al tientallen handelspartners, waaronder (web)shops, kringloopwinkels, gemeentes en provincies. Wie weet wat de overheid ons bedrijf in de nabije toekomst kan bieden. Wat wij hen kunnen bieden staat in ieder geval vast: een circulair, artistiek product.

Aanbevelingen circulaire economie

Nederland Circulair in 2050