Telefoon: 06 4059 6634
dinsdag t/m vrijdag | 10:00 - 16:00 uur

Rol Gemeentes

Gemeentes gaan voor groen

Kiezen voor duurzaam

"Overheidsinstanties belonen burgerondernemers"

Gemeentes en provincies investeren sinds jaar en dag fors in duurzaamheid. Niet alleen in grote projecten als windmolenparken, emissievrije stadzones en zonneparken, maar juist ook in kleinschalige projecten met veel potentie zoals Vinyl Guitar Picks. Overheidsinstanties belonen burgerondernemers die zelf met duurzame ideeën aan komen zetten.

Ook wij werken samen met verschillende gemeentes in Nederland. Op verschillende evenementen en lezingen vertellen wij ons verhaal en bieden onze producten aan. Kortom, Vinyl Guitar Picks helpt gemeentes met verduurzamen en gemeentes helpen ons met de promotie van ons product. Een gezonde samenwerking met tal van toekomstige mogelijkheden.

Kiezen voor duurzaam

Elkaar inspireren

Wellicht zul je je afvragen waarom gemeenten zulke kleinschalige projecten een helpende hand bieden. Dit doen ze grofweg om twee redenen: ten eerste om te investeren in een groenere, duurzamere omgeving en ten tweede om andere ondernemers te inspireren om een zelfde soort project op te starten.

Met andere woorden: hoe meer ondernemers voor circulaire productie kiezen (of een andere vorm van duurzaam ondernemen) hoe groter de impact op de wereld wordt. Door de handen ineen te slaan met overheidsinstanties kunnen wij dit gezamenlijke doel in de nabije toekomst verwezenlijken. Als Vinyl Guitar Picks streven wij er altijd naar voorloper te zijn op het gebied van duurzaam ondernemen en daarmee anderen te inspireren.

Elkaar inspireren circulaire economie

City Deal Circulaire Stad

"steun van de overheid en kennispartners"

Negen Nederlandse steden werken onder de naam City Deal Circulaire Stad samen om in 2050 volledig circulair te worden. Ze krijgen hierbij de nodige (financiële) steun van de overheid en kennispartners. In Amsterdam is men bijvoorbeeld hard bezig met afval scheiden voor recycling en het minder gebruik maken van primaire grondstoffen zoals olie en gas. Rotterdam richt zich op de bouw en voedselstromen, Haarlem op het bevorderen van de biodiversiteit en Venlo kent een circulair stadskantoor. Vrijwel alle onderdelen van dat gebouw worden hergebruikt.

Dit zijn slechts enkele grote voorbeelden van wat steden aan duurzaamheid en het bevorderen van een circulaire economie doen. De visie van Vinyl Guitar Picks sluit naadloos aan op die van de meeste gemeenten. Vandaar dat wij een rooskleurige samenwerking aangaan met meerder gemeentes in Nederland.

City Deal Circulaire Stad