Telefoon: 06 4059 6634
dinsdag t/m vrijdag | 10:00 - 16:00 uur

Onze Missie

Gezamenlijk 100% circulair

Wij nemen het voortouw naar een 100 procent circulair product

Wij nemen het voortouw

"Wij ambiëren een 100 procent circulair product"

Wereldwijd raken grondstofvoorraden uitgeput met als gevolg een economisch en ecologisch probleem. De uitputting is deels te wijden aan een gebrek van recycling. Als individu (in Nederland) produceren we een kleine 500 kilo afval per jaar. Slechts een klein deel daarvan wordt gescheiden en gerecycled. Als het aan ons ligt komt daar nu verandering in.

Wij ambiëren een 100 procent circulair product. Dat houdt in dat wij gedurende ons gehele productiecyclus geen afval produceren. Alles wordt hergebruikt, zowel de oude lp’s als versleten plectrums. Hiermee hopen we het voortouw te nemen en een voorbeeld te zijn voor bedrijven en consumenten.

Ontdek meer

Samen circulair

"mensen en bedrijven inspireren"

Circulair produceren vergt veel samenwerking. De rol van de consument daarin is klein, maar de impact enorm. Zo zijn wij afhankelijk van oude-lp-donaties en teruggestuurde versleten vinyl plectrums. Alleen op die manier wordt de circulaire cirkel rond. Ons team haalt alles uit de kast om dit doel te bewerkstelligen. Verschillende kringloopwinkels en particulieren steunen ons daarin.

Naast het circulaire doel tellen we een tweede missie: mensen en bedrijven inspireren. Vinyl Guitar Picks toont aan dat duurzaam ondernemen toegankelijk is. Begin kleinschalig, denk groots. Je zult merken dat er veel gelijkgestemden zijn die net als jij een groenere toekomst ambiëren. Wij helpen die mensen graag een handje. Ook in het onderwijs zien wij onze kansen schoon.

Rol burgers

Samen circulair

Onze route

Een spontaan idee om van versleten lp’s plectrums te maken, is in rap tempo uitgegroeid tot een helder plan van aanpak en goedlopend project. Dankzij de hulp van consumenten en derden staat ons een rooskleurige toekomst te wachten. Wij willen niet alleen aantonen dat duurzaam produceren haalbaar is, maar dat het ook kan leiden tot een artistiek eindresultaat. Daarnaast zal een overgroot deel van de omzet gebruiken worden om onze onderneming uit te breiden. Wij nemen jou graag mee in dat proces.

Tevens investeren wij veel tijd in het aangaan van samenwerkingsverbanden met (muziek)scholen, kringloopwinkels, webshops, particulieren en startups. Met gebundelde krachten houden wij het voor mogelijk dat een circulaire economie dichterbij is dan wij denken. De overheid hoopt in 2050 compleet circulair te zijn. Wij laten graag alvast zien hoe het moet!

Onze route naar 100% circulair