Telefoon: 06 4059 6634
dinsdag t/m vrijdag | 10:00 - 16:00 uur

Bewustwording Overheid

Zonder hen lukt het niet

Bewustwording dankzij geldinjecties

Bewustwording dankzij geldinjecties

Verstandig omgaan met ons belastinggeld

Het kabinet stelt meer dan tachtig miljoen euro beschikbaar voor circulaire projecten. Daarmee creëren ze een motivatie boost voor bedrijven om voor duurzaam te kiezen. Tevens is het een investering om de afgesproken doelen te halen: compleet circulair in 2050 en het klimaatakkoord van Parijs naleven. Zowel op mondiale als op kleine schaal is circulair produceren de toekomst. Met behulp van de overheid als geldschieter kunnen bedrijven bewustwording creëren bij de burger. Er ontstaat immers meer aanbod doordat er meer circulaire bedrijven ontstaan.

Met verschillende actieplannen en samenwerkingsverbanden met provincies en (maatschappelijke) bedrijven hoopt de overheid zo veel mogelijk mensen te inspireren om circulair bezig te gaan. Wij als Vinyl Guitar Picks doen hier graag aan mee.

Ontdek meer

Uitputting grondstoffen

Een kleine tweehonderd landen sluiten zich aan bij het klimaatakkoord van Parijs. Landen beseffen dat we massaal grondstoffen uitputten, te veel afval produceren en te veel CO2 uitstoten. En dat allemaal terwijl de wereldbevolking blijft groeien. Tijd voor actie! Nederland is een van de fanatiekste deelnemers wat betreft het promoten van de circulaire economie. Verschillende bedrijven in Nederland hebben laten zien dat circulair ondernemen leidt tot een fors verminderde CO2uitstoot en een afvalbesparing.

Verschillende ministeries hopen bewustwording te creëren bij bedrijven en burgers om ook voor duurzaam te kiezen. Of het nou duurzaam consumeren of ondernemen is, uiteindelijk is het doel dat de meeste burgers hun steentje bij dragen aan dit gezamenlijk doel. Men kan zelfs onbewust circulair consumeren, mits er genoeg aanbood is.

Uitputting grondstoffen

Oproep van de overheid

Veel mogelijkheden voor duurzame projecten

De overheid roept op zo veel mogelijk duurzame projecten bij hen aan te dragen. Ze richten hun oproep zowel naar gemeenten en provincies als naar het bedrijfsleven. Vooral op het gebied van weg- en waterbouw valt veel te winnen. Een geldpot van zeventien miljoen is beschikbaar om circulaire ideeën te ondersteunen. Het zelfde geldt voor recycling projecten zoals Vinyl Guitar Picks. Hier gaat ruim twintig miljoen euro naar toen. Tot slot gaat ruim veertig miljoen euro naar andere, kleinere circulaire projecten zoals startups. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoopt dat kleine bedrijven met grootste voorstellen komen.

Alleen door als overheid en bedrijfsleven de handen ineen te slaan kan de grootste impact worden bewerkstelligt. Het landsbestuur begrijpt dat maar al te goed en stelt veel geld en aandacht beschikbaar voor bedrijven. Een investering in een duurzame toekomst. Betere investeringen zijn er niet!

Ontdek meer

Oproep van de overheid