Telefoon: 06 4059 6634
dinsdag t/m vrijdag | 10:00 - 16:00 uur

Bewustwording Bedrijfsleven

Een belangrijke rol

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven

van levensbelang voor een gezondere wereld

De eindverantwoordelijkheid van hoe circulair Nederland onderneemt ligt in handen van de overheid. Echter zijn wij van mening dat meer bedrijven zelf het stokje in handen moeten nemen. Door initiatief te tonen en voor duurzaam te kiezen help je niet alleen je eigen bedrijf toekomstbestendig te worden, maar draag je bij aan de doelen van de overheid. Deze zijn van levensbelang voor een gezondere wereld. Door als bedrijf verantwoordelijkheid te nemen creëer je een flinke mate van bewustwording bij de consument.

Uiteraard sta je er als onderneming niet alleen voor. Ben jij van plan om voor duurzaam te kiezen? Meld je dan aan bij een van lokale of zelfs landelijke belanghebbenden, zoals provincies, Rijkswaterstaat en ministeries. Er staan experts en potjes geld klaar om jouw circulaire idee naar een succes te helpen.

Ontdek meer

Vraag & aanbod

impact uit oefenen op de burger

Meer bewustwording creëer je door meer aanbod. Ten eerste is hier geld voor nodig en ten tweede samenwerking tussen overheidsinstanties en het bedrijfsleven. Ook bedrijven onder elkaar kunnen afspraken maken om meer impact uit te oefenen op de burger. Zo werken wij als Vinyl Guitar Picks samen met verschillende kringloopwinkels. Wij kopen/krijgen hun versleten lp’s en in ruil daarvoor staat ons product bij hun in de schappen. Door initiatief te tonen kan samenwerking leiden tot het behalen van ons gezamenlijke doel: minder afval en minder CO2uitstoot.

Het aanbod van circulaire producten is nog klein. Wij hopen met ons product bewustwording te creëren bij andere bedrijven en burgers. Vinyl Guitar Picks laat zien dat circulair ondernemen voor iedereen toegankelijk is.

Ontdek meer

Vraag & aanbod circulaire economie

Samenwerking is de sleutel

Samenwerking zorgt voor het sneller realiseren van gestelde doelen. Zo moet de Nederlands economie in 2050 compleet circulair zijn. Dit is alleen mogelijk door het aangaan van veel samenwerkingsverbanden. Wij nemen graag het voortouw en laten zien dat circulair ondernemen niet ingewikkeld hoeft te zijn en zeer snel kan gaan. Zo werken wij vanaf dag één samen met verschillende bedrijven. Door dit contact met andere duurzame partijen ontstaat er een wederzijdse gunfactor. Wij helpen elkaar onze gezamenlijke missie te halen.
Precies zoals het volgens ons moet!

Door partnerships aan te gaan is het ons gelukt razendsnel te produceren. Partijen gunnen ons oude lp’s, versleten plectrum worden teruggestuurd en winkels zien het nut van ons product. Heb jij een circulair product dat bijdraagt aan het behalen de overheidsdoelen? Dan zijn veel partijen jou bereid jou verder te helpen, waaronder wij.

Samenwerking is de sleutel